marți, 22 septembrie 2009

Drepturile elevului

                     Dreptul elementar la educaţie este înscris în principiile Drepturilor Omului, iar instituţia de învăţământ (primar, gimnazial, liceal sau superior) este cea care asigura punerea in practica a acestui drept.
Dupa cum bine stim cu totii,elevii beneficiaza de o serie de drepturi de care se pot bucura pe parcursul anilor de invatamant pe care le voi aminti mai jos.

              1.Dreptul de a fi informat.Fiecare unitate de invataman
trebuie sa aiba un regulament de ordine interioara afisat vizibil.
              2.Elevii au totala libertatede a alege tipul si forma de invataman pe care o vor urma.
              3.Pentru invatamantul de stat prescolar si invatamantul obligatoriu se asigura GRATUIT manuale scolare.
                     ATENTIE! Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror parinti sau sustinatori legali au venitul lunar, pe membru de familie, egal ori mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.
             4.Elevii cu rezultate foarte bune se pot înscrie pentru burse de studiu in ţară sau străinătate, beneficiind de recomandarea conducerii şcolii.
             5. Unităţile de Învăţământ au obligaţia de a pune la dispoziţia cursanţilor baza materială şi didactică de care dispun. Aici se include şi posibilitatea de a beneficia de cazare în cămine şi de mese zilnice servite în cantinele şcolare, facilitate acordată elevilor şi studenţilor care nu au domiciliul în oraşul în care îşi urmează studiile.
             6.Accesul la asistenţă medicală este gratuită.
             7.Elevii şi studenţii au dreptul de a participa la activităţile organizate în bazele sportive sau de agrement conexe şcolilor sau inspectoratelor şcolare; ca singură condiţie de folosire fiind menţionată respectarea prevederilor regulamentare de funţionare a acestora.
             8.Un alt drept de care se bucură elevii/studenţii este acela de a se transfera la o altă unitate de învătământ.
             9. Redactarea de reviste şi publicaţii şcolare proprii este permisă, iar suspendarea editării nu poate fi hotărâtă decât în condiţiile în care conţinutul sau forma publicaţiilor respective contravine prevederilor legislaţiei în vigoare.
            10. Pentru elevii sau studenţii cu aptitudini şi rezultate excepţionale se prevede posibilitatea promovării a doi ani de studiu într-unul singur.
            11.Elevii aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ (preuniversitar).

             Inafara de aceste drepturi sa nu uitam si de responsabilitatile elevului roman pe care trebuie,in mod normal,sa le respecte.

5 comentarii: